Instant Updates

Vacancy For Director, Enterprise Promotion Officer, Senor Engineering Assistant, Store Keeper, Fitter, Welder, Mechanics, Laundryman, Furnace Operator - Industrial Development Board of Ceylon - Closing Date: 2018-03-20

களஞ்சியக் காப்பாளர், பொருத்துனர், வெல்டர், மெக்கானிக்ஸ் சலவைத் தொழிலாளி, பணிப்பாளர், நிறுவன ஊக்குவிப்பு உத்தியோகத்தர், பிரதம பொறியியல் உதவியாளர், Furnace இயக்குனர் - இலங்கை கைத்தொழில் அதிகாரசபை - 
விண்ணப்ப முடிவுத் தேதி: 2018-03-20


No comments