Instant Updates

Open Competitive Exam for Recruitment to Class 3 Grade III of Sri Lanka Information & Communication Technology Service -2018-Closing Date-2018-05-21

இலங்கை தகவல், தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பச் சேவையின் வகுப்பு 3   இன் தரம் III இற்கு  ஆட்சேர்ப்பதற்கான திறந்த போட்டிப்பரீட்சை- 2018 - விண்ணப்ப முடிவு - 2018-05-21 -
Source: Government Gazette (2018.04.20) -
அரச வர்த்தமானியை PDF முறையில் தறவிறக்கம் செய்வதற்கு... 
No comments